Portrait of Gulgers Deryaspi for Författaren.
Thx AD Maria from pasadena studio